Amerikaanse onderzoekers hebben voor het eerst het volledige bedradingsschema van het zenuwstelsel van de rondworm Ceanorhabditis elegans in kaart gebracht ( Nature , 3 juli). C. elegans is een belangrijk modelorganisme in onder andere het onderzoek naar specifieke zenuwconnecties die verband houden met specifiek gedrag. De onderzoekers suggereren dat de nieuwe kennis kan bijdragen aan onderzoek naar verbanden tussen afwijkingen als schizofrenie en autisme, en afwijkende bedrading. De gevonden bedrading blijkt bij vrouwtjes- en mannetjeswormen verschillend, wat mogelijk seksespecifiek gedrag kan verklaren. C. elegans was ook het eerste meercellige organisme dat geheel gesequenst is.