Landen die meer verschillende gewassen telen, beschikken in het algemeen over stabielere voedselvoorraden en zullen minder snel ernstige voedseltekorten kennen. Dat blijkt uit analyses aan vijftig jaar gegevens over opbrengsten en oogststabiliteit van 176 gewassen in 91 landen van de internationale voedsel- en landbouworganisatie FAO, uitgevoerd onder leiding van de Amerikaanse ecoloog David Tilman ( Nature , 19 juni). Uit de analyses blijkt dat landen met een lage diversiteit aan gewassen ongeveer om de acht jaar een ernstig voedseltekort ondervinden, terwijl dat in landen met een grote gewasdiversiteit ongeveer om de honderd jaar optreedt. Robuuste irrigatie stabiliseert de gewasproductie. Hittegolven tasten zowel opbrengst als stabiliteit aan, terwijl bemesting de opbrengst wel aanzienlijk verhoogt, maar de stabiliteit niet.