Nesten van overlast veroorzakende eikenprocessierupsen zijn goed te bestrijden door nestkasten voor vogels en kasten voor grootoorvleermuizen op hangen. Op proeflocaties met zulke natuurlijke vijanden zijn 80 procent minder rupsnesten aangetroffen dan op de controlelocatie, zo blijkt uit een proefproject dat is uitgevoerd in de gemeente Westerveld ( Nature Today , 1 september). Op de proeflokatie zijn 64 eikenbomen gevolgd en bleken ringmussen, koolmezen en pimpelmezen massaal aanwezig, terwijl ook de keversoort kleine poppenrover en vleermuizen waarschijnlijk bijdroegen aan de bestrijding. De definitieve resultaten van de proef worden 25 september bekendgemaakt.