Een oude, nog levende boomstomp van een kauriboom ( Agathis australis ) wekte de aandacht van twee Nieuw-Zeelandse ecologen. Zij tonen door vernuftige analyses aan de sap- en waterstromen nu aan dat een jongere buurboom de stobbe via wortelverbindingen van water en voedingstoffen voorziet ( iScience , 25 juli). Dit levert voeding aan de populaire gedachte dat bossen eigenlijk superorganismen zijn. Het kan ook zijn dat de burenhulp wordt ingegeven door eigenbelang: een zielige buurstomp die in leven blijft, verschaft immers toegang tot een flink uitgebreid wortelsysteem.