Bionieuwsis het vak-blad voor biologen en een uitgave van het Nederlands Instituut voor Biologie (NIBI). De vereniging van ruim 5500 weten-schappers, docenten, ondernemers, beleids-makers en studenten, die biologische kennis ontwikkelen en toe-passen.

 

Bionieuws verschijnt twintig keer per jaar en wordt verzondenaan alle NIBI-leden en aan abonnees. De op-lage is 6500. Op tekst en beeld uit Bionieuws rust copyright.

 

www.bionieuws.nlLedeninformatie:

Alle informatie voor leden is te vinden op www.nibi.nlPrijzen:

abonnement binnen Nederland: 103 euro; buitenland: in verband met verzendkosten 30 euro extra. Lossenummers: 8 euro.Alle bedragen exclu-sief btw.Advertenties:

Leen van den Oever06-14364496vandenoever@nibi.nlbtw-nr. 58.33.516. B.01 ISSN 0042-221

 


 

 Redactie:

-drs. Gert van Maanen (hoofdredacteur) maanen@bionieuws.nl-drs. Steijn van Schie (eindredacteur) schie@bionieuws.nl-drs. Aafke Kok (eindredacteur)kok@bionieuws.nl-drs. Karlijn Keessen (redacteur)keessen@nibi.nl-Annemarie Roos (vormgever) roos@bionieuws.nlVerschijningsdata 2020:

18 januari, 1, 15 en 29 februari, 14 en 28 maart, 11 en 25 april, 16 en 30 mei, 13 juni, 4 juli, 5 en 19 september, 3, 17 en 31 oktober, 14 en 28 november en 19 december.Redactieadres:

Franz-Lisztplantsoen 200, 3533 JG Utrecht tel. 030-2321276, redactie@bionieuws.nlRedactie Adviesraad:

-dr. Frank van der Wilk (voorzitter)-dr. Jeroen Warnaar-dr. Wil van der Reijden (KNVM)-vacature (NecoV)-drs. Nils van Rooijen (KNBV)-ir. Jan Wisse-dr. Peter Klaren (KNDV)-vacature (journalistiek)-dr. Roon Bakels (onderwijs)-dr. Martine Maan (NVG)-dr. Eric Mulder (NME, paleobiologie)